Privacy Statement Keurslager / Echte bakker Boenders

Inleiding

Keurslager, Echte bakker, catering Boenders (hierna: "wij") verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, andere contactpersonen (leveranciers). Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via catering@boenders.keurslager.nl of 0545-471393.

Wij zijn gevestigd aan de Brink 1-5 (7151CR), in Eibergen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, functietitel, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement).

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via catering@boenders.keurslager.nl of 0545-471393. Een uitgebreide beschrijving van uw rechten kunt u hier lezen

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en stellen dan ook alles in het werk om uw gegevens zo veilig mogelijk te verwerken:

Daarnaast kun je ook:

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Keurslager, Echte bakker, catering Boenders: het uitvoeren van onze doelstelling. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen: catering@boenders.keurslager.nl of 0545-471393

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Keurslager, Echte bakker, catering Boenders.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van Keurslager Boenders en Echte bakeer Boenders. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Door op onderstaande link te klikken geeft u ons de mogelijkheid om uit te leggen welke cookies geplaatst worden en wat hun nut is, welke cookies niet geplaatst worden, maar ook hoe u cookies kunt verwijderen of uitschakelen.